Tìm kiếm mặt hàng bạn muốn
Change languageTiếng Việt
Weee! - Groceries DeliveredGiỏ hàng

Mực Lá Premium Seafood, Đông Lạnh 200-300 g

Oval Squid
$0.06/g
Bảo đảm hàng tươi

Chi tiết

Nguồn gốc:Đài LoanSố lượng:200-300 g
Chất gây dị ứng:
Hải sản có vỏ

Mô tả

Storage conditions: Keep frozen. Thaw under refrigeration. 

A large whole Bigfin Reef squid. Also known as the oval squid or glitter squid, a sea creature with such amazing aliases can only be a tasty choice. It doesn't taste like chicken, but it's just as easy to prep as chicken. Find your best squid recipe, and get ready for deliciousness.


Chính sách đổi trả

Miễn trừ
Những mô tả sản phẩm trên website và ứng dụng Weee! chỉ mang mục đích tham khảo thông tin.Xem quyền miễn trừ của chúng tôi
Xu Hướng Ở Các Thành Phố
Olney, Maryland
Jessup
San Jose, California