Tìm kiếm mặt hàng bạn muốn
Change languageTiếng Việt
Weee! - Groceries DeliveredGiỏ hàng

Thịt Thăn Vai Bò Wagyu, Đông Lạnh 1 lb

Bảo đảm hàng tươi

Chi tiết

Nguồn gốc:MỹSố lượng:1 lbThương hiệu:Grand Food

Mô tả

Wagyu Beef Chuck Eye, Frozen


Chính sách đổi trả

Miễn trừ
Những mô tả sản phẩm trên website và ứng dụng Weee! chỉ mang mục đích tham khảo thông tin.Xem quyền miễn trừ của chúng tôi